Tuyển dụng Trưởng nhóm kế toán thuế

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

 1. Tuân thủ thuế:

 

 • Thực hiện rà soát việc tính toán nghĩa vụ thuế Thu nhập doanh nghiệp hàng quý và tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp hàng năm, tờ khai thuế Giá trị gia tăng/ Tiêu thụ đặc biệt/ Nhà thầu nước ngoài hàng tháng và tờ khai quyết toán thuế Nhà thầu nước ngoài của P&L và các chi nhánh/Công ty con trong nhóm.
 • Thực hiện rà soát Tờ khai giao dịch với bên liên kết và Hồ sơ quốc gia của P&L và các Công ty con trong nhóm để đảm bảo tuân thủ các quy định về chuyển giá.
 • Thực hiện soạn thảo các văn bản trao đổi với cơ quan Thuế.
 • Theo kế hoạch do TP. TCKT/KTT xây dựng, phối hợp với tư vấn (nếu có) để thực hiện thanh, kiểm tra định kỳ về hoạt động tuân thủ thuế của P&L và các chi nhánh/Công ty con trong nhóm, phát hiện các vấn đề chưa tuân thủ và đề xuất các giải pháp để đảm bảo các chi nhánh/Công ty thực hiện kê khai đầy đủ, kịp thời và nộp đúng hạn các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

 

 

 1. Hỗ trợ

 

 • Hỗ trợ lập kế hoạch thuế và các kế hoạch tài chính (mảng việc liên quan đến ước tính nghĩa vụ thuế) cho P&L.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện hoàn thuế GTGT, thuế nhập khẩu v.v… cho P&L và các chi nhánh/Công ty con trong nhóm
 • Hỗ trợ giải trình và xử lý các vấn đề thuế của P&L và các chi nhánh/Công ty con trong nhóm khi có thanh tra thuế.
 • Hỗ trợ các công việc khác về thuế khi được yêu cầu.

 

 1. Tư vấn, cập nhật thay đổi về chính sách thuế:

 

 • Tổ chức và thực hiện tư vấn thuế cho P&L và các chi nhánh/Công ty con trong nhóm, thẩm định điều khoản thuế của các Hợp đồng (đối với các Hợp đồng có giá trị lớn hoặc điều khoản thuế phức tạp thì sẽ thực hiện thẩm định trước, sau đó trình cho Nhóm Quản lý thuế của Ban Tài chính thẩm định). Hướng dẫn xử lý các thắc mắc, vướng mắc về thuế khi thực hiện các giao dịch kinh doanh của P&L và các chi nhánh/Công ty con trong nhóm (không bao gồm các giao dịch khó, phức tạp do Nhóm Quản lý thuế của Ban Tài chính hướng dẫn).

 

 • Theo dõi và tổ chức thực hiện việc cập nhật định kỳ các thay đổi về chính sách, quy định thuế có ảnh hưởng trọng yếu đến nghĩa vụ thuế của P&L và các chi nhánh/Công ty con trong nhóm. Cảnh báo kịp thời cho Lãnh đạo P&L và đề xuất các giải pháp ứng phó.

 

 1. Nhân sự, đào tạo

 

 • Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn theo kế hoạch đào tạo được duyệt hàng năm.

Mức lương dao động từ 40-50 triệu đồng/tháng.

Nơi làm việc: Hà Nội

Được hưởng các chính sách BHXH YT theo quy định pháp luật hiện hành.

Được xét thưởng hàng quý và năm

Hồ sơ vui lòng gửi trực tiếp về cô Thủy ACCA: thuyn.fcca@gmail.com (Tiêu đề email: TUYỂN DỤNG vị trí……)

 

Hạn nộp: 31/07/2019

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM THUẾ (TD01)

Trả lời