Các bạn thân mến!

Vui lòng làm các thủ tục bảo lưu khóa học online tại trang đào tạo kế toán – kiểm toán – thuế online của cô Thủy ACCA như sau:

Gửi email cung cấp đầy đủ các thông tin sau:

01. Thông tin cá nhận: Họ và tên, USER name, email, SĐT

02. Mã lớp học: Ví dụ F637

02. Lý do bảo lưu

03. Bảo lưu từ bài học số mấy?

04. Kế hoach học lại dự tính khi nào?

Các bạn lưu ý: Thời hạn bảo lưu tối đa 01 năm, cô Thủy sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp quên lịch bảo lưu. YÊU CẦU email tới địa chỉ của cô thuyn.fcca@gmail.com trước 01 tuần lịch học chính thức.

Lịch học ACCA khai giảng vui lòng xem tại link:

ACCA F3: http://f3online.gr8.com

ACCA F6: http://f6online.gr8.com

ACCA F2: KG ngày thứ 4 của tuần thứ hai hàng tháng.

 

Cám ơn sự đồng hành của các bạn cùng cô Thủy phát triển nghề nghiệp kế toán – kiểm toán chuyên nghiệp!

 

THỦ TỤC BẢO LƯU KHÓA HỌC cùng cô Thủy ACCA
Tagged on:

Trả lời