LỊCH KHAI GIẢNG 2020 ONLINE cùng phát triển nghề kế toán – kiểm toán chuyên nghiệp cùng cô Thủy ACCA và Cộng Sự cụ thể như sau:

ACCA F1 – Accountant in Business – Kế toán trong Kinh doanh, KG thứ 3 tuần thứ 2 hàng tháng, lịch học thứ 3-5: KG 7 Jan; 4 Feb; 10 Mar; 7 Apr; 5 May; 9 Jun; 7 Jul; 4 Aug; 8 Sept; 6 Oct; 10 Nov; 8 Dec

ACCA F2 – Management Accounting (FM) – Kế toán quản trị, KG thứ 4 tuần thứ 2 hàng tháng, lịch học thứ 4-CN: KG 8 Jan; 12 Feb;11 Mar; 8 Apr; 6 May; 10 Jun; 8 Jul; 5 Aug; 9 Sept; 7 Oct; 11 Nov; 9 Dec

ACCA F3 – Financial Accounting (FA)- Kế toán tài chính KG thứ 4 tuần thứ 2 hàng tháng, lịch học thứ 4-CN: KG 8 Jan; 5 Feb;11 Mar; 8 Apr; 6 May; 10 Jun; 8 Jul; 5 Aug; 9 Sept; 7 Oct; 11 Nov; 9 Dec. Học phí: 3.500.00đ. Xem thêm combo MS33, MS34,

ACCA F5 – Performance Management (PM) – Quản trị hoạt động, KG thứ 2 tuần thứ 2 hàng tháng, lịch học thứ 2-6, bắt đầu từ tháng 3 2020: KG 9 Mar 20; 6 Apr 20; 4 May 20; 8 Jun 20; 6 Jul 2020; 3 Aug 2020; 7 Sept2020; 5 Oct 20; 9 Nov 20; 7 Dec 20. Học phí: 5.125.000 đồng. Link đăng ký: http://bit.ly/dangky-f5

ACCA F6 – Vietnam Taxation (TX) Thuế Việt Nam, KG thứ 2 tuần thứ 2 hàng tháng, lịch học thứ 2-6 năm 2020: KG 13 Jan; 10 Feb; 16 Mar; 13 Apr; 11 May; 15 Jun; 13 Jul; 10 Aug; 14 Sept; 12 Oct; 16 Nov; 14 Dec

ACCA F7 – Financial Reporting(FR) – Báo cáo tài chính, KG Chủ nhật tuần đầu tiên hàng tháng, lịch học thứ 4-CN, bắt đầu từ tháng 2 2020: KG 2 Feb 20; 8 Mar 20; 5 Apr 20; 3 May 20; 7 Jun 20; 5 Jul 20; 2 Aug 20; 6 Sept 20; 4 Oct 20; 8 Nov 20; 6 Dec 20. Học phí: 6.125.000 đồng. Link đăng ký: http://bit.ly/dangky-f7

ACCA F8 – Audit and Assurance (AA) Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo, KG thứ 6 tuần thứ 3 hàng tháng, lịch học thứ 6-CN, bắt đầu từ tháng 5 2020: KG 15 May 20; 19 Jun 20; 17 Jul 20; 14 Aug 20; 18 Sept 20; 16 Oct 20; 20 Nov 20; 18 Dec 20. Học phí: 6.125.000 đ. Link đăng ký: http://bit.ly/dangky-f8

ACCA F9 – Financial Management (FM) – Quản trị tài chính doanh nghiệp, KG thứ 2 tuần thứ 4 hàng tháng, lịch học thứ 2-6, bắt đầu từ tháng 5 2020: KG 18 May 20; 22 Jun 20; 20 Jul 20; 17 Aug 20; 21 Sept 20; 19 Oct 20; 23 Nov 20; 21 Dec 20. Học phí: 7.125.000đ. Link đăng ký: http://bit.ly/dangky-f9

 

Xêm hồ sơ giảng viên tại đây: http://daotaoketoanpro.com/category/giang-vien/