Giới thiệu Sách Marketing B2B và B2C

Thủy xin giới thiệu một số cuốn sách về Marketing của Giáo sư nổi tiếng Waldemar Pfoertsch đã giảng dạy chương trình MBA của trương đại học Benedictine! Vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây!

http://www.pfoertsch.com/wordpress/

https://en.wikipedia.org/wiki/Waldemar_Pf%C3%B6rtsch

****************************

 

Giới thiệu Sách Marketing B2B và B2C