Tìm hiểu môn học: F1 ACCA – Kế Toán Trong Kinh Doanh (MS23)

F1 ACCA – ACCOUNTANT IN BUSINESS (AB) – MS23

NỘI DUNG HỌC TẬP MÔN F1 ACCA – KẾ TOÁN TRONG KINH DOANH (MS23)

 1. Trao đổi thông tin, phát huy tính hiệu quả từng cá nhân
  1. Phát huy kỹ năng hiệu quả của từng cá nhân
  2. Hậu quả của quá trình làm việc không hiệu quả
  3. Chương trình phát triển nhân sự và các tiêu chuẩn về năng lực làm việc
 2. Kế toán và hệ thống báo cáo, kiểm soát và tuân thủ
  1. Mối quan hệ giữa kế toán và các chức năng kinh doanh khác
  2. Chức năng cụ thể của kế toán và quản lý tài chính trong doanh nghiệp
  3. Nguyên tắc mang tính pháp lý về quản trị kế toán và kiểm toán
 3. Doanh nghiệp, các bên liên quan và môi trường ngoài doanh nghiệp
  1. Doanh nghiệp và cấu trúc doanh nghiệp
  2. Các bên liên quan của doanh nghiệp
  3. Các yếu tố chính trị và pháp lý ảnh hưởng đến kinh doanh
 4. Cấu trúc doanh nghiệp, các vấn đề về quản lý và quản trị
  1. Cấu trúc theo mô hình chuẩn hoặc không theo mô hình chuẩn
  2. Cơ cấu và thiết kế loại hình doanh nghiệp
  3. Văn hóa doanh nghiệp
 5. Lãnh đạo, quản lý các cá nhân và nhóm trong doanh nghiệp
  1. Lãnh đạo, quản lý và giám sát
  2. Tuyển chọn nhân sự
  3. Hành vi của các cá nhân, nhóm trong doanh nghiệp
 6. Đạo đức nghề nghiệp trong kế toán và kinh doanh
  1. Nền tảng các nguyên tắc và hành vi đạo đức
  2. Đạo luật về đạo đức trong doanh nghiệp
  3. Xung đột về các giá trị đạo đức và các tình huống khó xử

ACCA F1 là một trong 3 môn ACCA thuộc lộ trình học tập để đạt chứng chỉ ACCA Accounting Diploma, vui lòng xem thêm tại đây: https://daotaoacca.vn/course/f1-acca

LINK ĐĂNG KÝ HỌC THỬ: https://daotaoacca.vn/blog/hoc-thu-f1/

 

***************************************************************************************************************

?Thông tin bạn có thể quan tâm:
?Tìm hiểu về ACCA: https://daotaoacca.vn/blog/lo-trinh-acca-cho-nguoi-moi/

?Tham khảo ý kiến học viên: https://daotaoacca.vn/blog/y-kien-hoc-vien/
?Khóa học ACCA: https://daotaoacca.vn/courses/khoa-hoc-acca
?Khóa học tiếng Việt: https://daotaoacca.vn/courses/khoa-hoc-non-acca
?Khóa học combo: https://daotaoacca.vn/courses/khoa-combo
?Học thử miễn phí tại đây: https://daotaoacca.vn/blog/tag/hoc-thu/

?Tham gia tư vấn miễn phí tại đây: https://bit.ly/zalo-tu-van-acca

#thuyacca #ifrs #daotaoacca #hocketoan #acca #hocthueonline

F1 ACCA – Kế Toán Trong Kinh Doanh (MS23)

Trả lời