[Deloitte Passport 2019 chính thức mở đơn]

Chương trình Deloitte Passport năm 2019 chính thức mở đơn đăng ký online đồng loạt cho các bạn sinh viên năm 2, năm 3 và năm 4 Đại học đến hết ngày 08/09/2019.

 

Các sinh viên được lựa chọn tham gia chương trình sẽ được trao cuốn hộ chiếu “Deloitte Passport” với lộ trình là các chặng đào tạo chuyên sâu, các lớp huấn luyện kỹ năng quan trọng và các kì thực tập được thiết kế theo chuẩn mới tại Deloitte Việt Nam. Với việc hoàn thành các chặng bay trong chương trình, các sinh viên sẽ được trao cơ hội làm việc chính thức tại Deloitte Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm thông tin về các vị trí mở tuyển, yêu cầu ứng tuyển đối với từng vị trí và nộp đơn đăng ký tham gia chương trình, các bạn vui lòng truy cập đường link http://bit.ly/2019DeloittePassport.

Chào mừng các bạn đến với Deloitte Passport, chương trình được thiết kế toàn diện dành cho nhân viên trẻ thế hệ thiên niên kỷ của Deloitte!

#DeloitteVietnam #DeloittePassport2019

Deloitte Passport 2019 chính thức mở đơn

Trả lời