Ban lãnh đao doanh nghiệp có thể đăng ký đào tạo phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán, thuế, quản trị tài chính cho doanh nghiệp mình.

Vui lòng đăng ký tại đây, chúng tôi sẽ liên hệ và phản hồi sớm và thiết kế các khóa đào tạo phù hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp.

 

LINK ĐĂNG KÝ

 

Trân trọng,

Nguyễn Thị Thủy, ACCA

ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP