Tìm hiểu Combo 10 – 8F ACCA Online F1-F9 (MS30)

 

Combo 8F MS30 ƯU ĐÃI cho học viên đăng ký cả lộ trình 

F1-F2-F3-F5-F6-F7-F8-F9

Học phí cực kỳ ưu đãi 30.700.000đ

và được QUÀ TẶNG MS03 và MS18 (Excel UDKT và Xác định giá GDLK) trị giá 2.500.000đ.

Tiết kiệm 30% so với HP gốc 42.625.000đ.

ĐĂNG KÝ NGAY CỰC HOT và lên Kế hoạch học tập nào!

MS30 ĐƯỢC HỖ TRỢ NỘP HỌC PHÍ THEO ĐỢT, đợt 1: 9.700.000đ và phần còn lại chia 3 đợt sau mỗi 30 ngày! 

 

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY->>>>http://bit.ly/dk-ms30

LỊCH KHAI GIẢNG ACCA ONLINE F1-F9 2020, xem tại đây:http://daotaoketoanpro.com/lich-khai-giang-2020/

ĐÁNG KÝ LỊCH HỌC DỰ KIẾN :http://bit.ly/dk-lich-hoc

 

 

Nội dung đào tạo:

F1 ACCA – KẾ TOÁN TRONG KINH DOANH (MS23)

NỘI DUNG HỌC TẬP MÔN F1 ACCA:

 1. Trao đổi thông tin, phát huy tính hiệu quả từng cá nhân
 2. Kế toán và hệ thống báo cáo, kiểm soát và tuân thủ
 3. Doanh nghiệp, các bên liên quan và môi trường ngoài doanh nghiệp
 4. Cấu trúc doanh nghiệp, các vấn đề về quản lý và quản trị
 5. Lãnh đạo, quản lý các cá nhân và nhóm trong doanh nghiệp
 6. Đạo đức nghề nghiệp trong kế toán và kinh doanh

Vui lòng xem chi tiết tại: http://daotaoketoanpro.com/f1-acca/

Khi hoàn thành khóa học này, học viên có thể:

1. Nắm được bản chất, nguồn gốc và mục đích của thông tin quản trị

2. Nắm được và áp dụng các nghiệp vụ kế toán chi phí và giá thành

3. Lập ngân sách cho mục đích kế hoạch và kiểm soát

4. So sánh chi phí / giá thành thực tế với chi phí / giá thành tiêu chuẩn và phân tích và kiểm soát chênh lệch

5. Nắm được và áp dụng các phương pháp đo lường hiệu quả và kiểm soát hiệu quả kinh doanh

F2 gồm các phần: 

 • Bản chất, nguồn và mục đích của thông tin quản trị:
 • Nghiệp vụ kế toán giá thành
 • Lập Ngân sách
 • Chi phí và giá thành tiêu chuẩn
 • Đo lường hiệu quả

Vui lòng xem chi tiết tại: http://daotaoketoanpro.com/f2-acca/

 

F3 ACCA – Kế toán Tài chính (MS01)

F3 ACCA (Financial Accounting) là môn Kế toán Tài chính thuộc cấp độ cơ bản của chương trình ACCA và là môn đầu tiên trong dòng kế toán tài chính của chương trình ACCA. Đây là môn học được xem quan trọng nhất của chương trình ACCA vì là môn nền tảng của dòng kế toán tài chính của chương trình này (F3, F7, P2) và cũng là môn học theo kinh nghiệm là môn học nên học đầu tiên đối với học viên Việt Nam.

Chương trình học môn F3 ACCA bao gồm:

 • Bối cảnh và mục đích của hệ thống báo cáo tài chính
 • Các đặc tính định tính của thông tin tài chính
 • Hiểu và thực hành định khoản kế toán và hệ thống kế toán
 • Ghi nhận các giao dịch và sự kiện kinh tế phát sinh vào hệ thống sổ sách kế toán
 • Chuẩn bị Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản thử (trial balance)
 • Chuẩn bị báo cáo tài chính dạng cơ bản
 • Chuẩn bị tài chính hợp nhất dạng đơn giản
 • Phân tích các thông tin trên báo cáo tài chính

Vui lòng xem chi tiết tại: http://daotaoketoanpro.com/f3-acca/

 

F5 ACCA – Quản Trị Hoạt động (MS25)

ACCA F5 là 1 trong 9 môn cơ bản của ACCA, giúp nâng cao kiến thức dựa trên nền tảng ACCA F2 và là môn học ứng dụng trong công tác kế toán quản trị nâng cao so với nền tảng ACCA F2. Môn học giúp học viên phát triển kỹ năng trong việc ứng dụng các kỹ thuật kế toán quản trị nhằm định lượng & định tính các thông tin cho việc lập kế hoạch, ra quyết định, đánh giá và kiểm soát hoạt động

Môn F5 có 4 phần chính:

 1. Quản lý chi phí và tính giá thành ( Costing )
 2. Phương pháp ra quyết định ( decision-making techniques )
 3. Lập và quản lý ngân sách ( budget and control )
 4. Đo lường và kiểm soát hoạt động doanh nghiệp (performance measurement and control)

Vui lòng xem đầy đủ thông tin khóa học này tại đây: http://daotaoketoanpro.com/f5-acca/

 

F6 ACCA ONLINE – Thuế Việt Nam chuẩn ACCA toàn cầu

– Trang bị các kiến thức, kinh nghiệm thực tế nhất về hệ thống Thuế Việt Nam, từ đó ứng dụng vào thực tế các doanh nghiệp.
– Khóa học cung cấp những kiến thức nền tảng về tiếng Anh trong lĩnh vực kế toán, tài chính và chuẩn bị những hiểu biết cần thiết để học viên có thể theo học các chương trình ACCA, CIMA hoặc các chứng chỉ quốc tế tương tự.
– Tạo cơ sở để học viên nghiên cứu các tài liệu chuyên sâu về Kế toán tài chính bằng Tiếng Anh.

Nội dung khóa học F6:
– Tổng quan về hệ thống thuế Việt Nam
– Các quy định hiện hành áp dụng cho kỳ thi ACCA F6 hàng năm gồm có:
* Luật quản lý thuế
* Thuế Giá trị gia tăng
* Thuế Thu nhập doanh nghiệp
* Thuế Thu nhập cá nhân
* Thuế Nhà thầu nước ngoài

Vui lòng xem đầy đủ thông tin khóa học này tại đây: http://daotaoketoanpro.com/f6-acca/

F7 ACCA ONLINE – Financial Reporting IFRS (FR) – Lập Báo cáo Tài chính theo Chuẩn Mực Kế toán Quốc Tế

Môn học ACCA F7 giúp học viên có được kỹ năng áp dụng tiêu chuẩn kế toán, các kỹ năng khuôn khổ kế toán trong việc lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp và tập đoàn, đồng thời có kỹ năng đọc hiểu báo cáo tài chính, đánh giá được tình hình sức khỏe tài chính doanh nghiệp thông qua BCTC.

F7 gồm 5 phần chính: 

 • Khuôn khổ về khái niệm của lập báo cáo tài chính
 • Khuôn khổ luật pháp của lập báo cáo tài chính
 • Báo cáo tài chính
 • Hợp nhất kinh doanh
 • Phân tích và đọc hiểu báo cáo tài chính

Vui lòng xem đầy đủ thông tin khóa học này tại đây: http://daotaoketoanpro.com/f7-acca/

 F8 ACCA ONLINE – Audit & Assurance (AA)  KIỂM TOÁN Và DỊCH VỤ ĐẢM BẢO

F8 ACCA – Audit & Assurance (AA) – KIỂM TOÁN và DỊCH VỤ ĐẢM BẢO: ACCA F8 là 1 trong 9 môn cơ bản của ACCA. Môn học này nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch và đánh giá rủi ro, cách thức sử dụng và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như cách thức thực hiện các hợp đồng kiểm toán, dịch vụ đảm bảo và lập báo cáo kiểm toán. Học viên cũng có thể nắm vững và vận dụng thành thạo bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của ACCA thông qua môn học này. ACCA AA (F8) còn cung cấp cách áp dụng trong những tình huống case study thực tế khi kiểm toán báo cáo tài chính.

F8 gồm 7 phần chính:

 • Các quy định và nguyên tắc kiểm toán (Audit framework and regulation)
 • Kiểm toán nội bộ (Internal Audit)
 • Lên kế hoạch và đánh giá rủi ro (Planning and risk assessment)
 • Kiểm soát nội bộ (Internal control)
 • Bằng chứng kiểm toán (Audit evidence)
 • Soát xét (Review)
 • Báo cáo (Reporting)

Vui lòng xem đầy đủ thông tin khóa học này tại đây: http://daotaoketoanpro.com/f8-acca/

F9 ACCA ONLINE – Quản Trị Tài Chính (MS29)

F9 ACCA – Financial Management – là môn học về Quản trị tài chính. Đây là môn học cuối cùng trong các môn học cấp độ F, và thuộc cấp trung: Skills Level. F9 là môn học nâng cao của F2, và môn F5 và là môn học nền tảng cho P4. Môn học này đòi hỏi người học phải quan tâm đến những vấn đề rộng hơn như: đầu tư, tài chính, luật pháp, v.v. 

Môn học ACCA F9 gồm các phần:

 1. Chức năng của quản trị tài chính
 2. Môi trường quản lý tài chính
 3. Quản trị vốn lưu động
 4. Thẩm định đầu tư
 5. Tài chính doanh nghiệp
 6. Chi phí vốn vay
 7. Định giá doanh nghiệp
 8. Quản trị rủi ro

Vui lòng xem đầy đủ thông tin khóa học này tại đâyhttp://daotaoketoanpro.com/f9-acca/

Excel UDKT (MS03)

Khóa học Tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo Tài chính (MS03) được mệnh danh là NỮ HOÀNG KẾ TOÁN vì tính ưu việt của nó mang lại, không những chứa đựng kinh nghiệm hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề kế toán mà quan trọng hơn là những trải nghiệm thực tế trong quá trình cô Thủy đã trực tiếp tham gia vào triển khai ERP. Như cô chia sẻ thì để triển khai ERP thì phải làm rất nhiều test thử nghiệm, thậm chí còn phải chạy song song cả hệ thống ERP và hệ thống trên Excel để test, hay đơn giản có hàng chục ngàn dòng dữ liệu và phải đối chiếu với dữ liệu kết xuất từ ERP ra cho mục đích customised reports để giúp ban lãnh đạo có thông tin ra quyết định ngay và luôn. Rất nhiều kế toán, kiểm toán viên kỳ cựu đi làm và thậm chí có cả Kế toán trưởng đi làm 10 năm rồi vẫn thốt lên: Giá như em biết được khóa học sớm hơn thì “đời” kế của em có phải nhàn hạ hơn không?

Vui lòng xem đầy đủ thông tin khóa học này tại đây: http://thuynacca.com/excel-online

 

Xác Định Giá Giao dịch Liên Kết MS18

Nội dung khóa học:

 • Nhận diện các giao dịch liên kết trong doanh nghiệp
 • Các thay đổi cơ bản từ Thông tư 66 đến Nghị định 20
 • Các nguyên tắc cơ bản về giá chuyển nhượng trong Giao dịch liên kết
 • Phương pháp phân tích so sánh và quy trình phân tích so sánh
 • Các phương pháp cơ bản xác định giá GDLK
 • Thực hành hàm tứ vị phân
 • Kê khai form mẫu cơ bản cùng tình huống cụ thể

Vui lòng xem đầy đủ thông tin khóa học này tại đây:http://daotaoketoanpro.com/giao-dich-lien-ket/

MS30 ĐƯỢC HỖ TRỢ NỘP HỌC PHÍ THEO ĐỢT, đợt 1: 9.700.000đ và phần còn lại chia 3 đợt sau mỗi 30 ngày! 

Được hỗ trợ như vậy thì các bạn phải cam kết HỌC TẬP CHĂM CHỈ nhé!

 

 

*****Thông tin CK: Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính – Kế toán ACV

Số tài khoản : 14022831102019 Ngân hàng Techcombank Chi nhánh Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội
(Nếu chuyển khoản qua hệ thống internet banking bạn có thể chọn Hội sở giao dịch NH Techcombank)
Nội dung: mã khóa học (ví dụ F5)_Họ và tên_SĐT_Email (Email không cần @)

***** Sau khi đăng ký hoàn thành thủ tục vào lớp, cô Thủy và team hỗ trợ sẽ add các bạn vào Group kín của lớp để chuẩn bị cho khóa học được tốt nhất nhé!

*****Cần được tư vấn thêm vui lòng Chat Zalo với cô Thủy ACCA trực tiếp sau giờ HC nhé: 0983598586

***** Tham khảo thêm ý kiến học viên cô Thủy: http://thuynacca.com/y-kien-hoc-vien/

***************************************************************************************************************

Giới thiệu về cô Thủy ở đây: http://daotaoketoanpro.com/gioi-thieu-giang-vien/

Hoặc ở đây:http://thuynacca.com/gioi-thieu

XEM CÁC KHÓA HỌC ƯU ĐÃI tại mục ưu đãi trên website:http://daotaoaccac.vn

và mục KHÓA HỌC COMBO:https://daotaoacca.vn/courses/khoa-combo

 

*************************************

📞Liên hệ HOTLINE

SĐT: 02439911726 để được tư vấn trực tiếp

Fanpage Thủy Nguyễn: https://www.facebook.com/nguyenthuy.fcca/

Fanpage gieo hạt: https://www.facebook.com/gieohatketoan.thuyacca/

📞Liên hệ với cô Thuỷ ACCA ngoài giờ hành chính:

Số điện thoại Zalo: 0983598586
Email: thuyn.fcca@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/thuyacca.nguyen.1

Kênh Youtube: http://bit.ly/youtube-cothuy

Thông tin về Hội kế toán công chứng Anh quốc ACCA tại đây: http://yourfuture.accaglobal.com/vn/vi.html

📞Tư vấn ACCA cho người mới bắt đầu: 

http://daotaoketoanpro.com/lo-trinh-theo-duoi-acca/

http://daotaoketoanpro.com/tim-hieu-thong-tin-ve-acca-va-dang-ky-thi-acca-nhu-the-nao/

 

 

 

 

 

 

 

 

Combo 10 – 8F ACCA Online F1-F9 (MS30)

Trả lời