Ngày 16/03/2020, Bộ trưởng Bộ tài chính ký Quyết định 345/QĐ-BTC phê duyệt “Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam” hướng tới áp dụng Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam mới theo hướng IFRS từ sau năm 2025. IFRS cũng là xu hướng của doanh nghiệp trên toàn cầu với 144/166 quốc gia chấp nhận áp dụng, các quốc gia còn lại đang trong các quá trình phê duyệt hoặc áp dụng theo lộ trình phù hợp.
Trong bối cảnh đó, việc sẵn sàng áp dụng IFRS dần trở thành xu hướng thể hiện quy mô và sự trưởng thành của các doanh nghiệp Việt Nam. Khảo sát về Tính sẵn sàng áp dụng IFRS tại doanh nghiệp do Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) và Deloitte Việt Nam khởi xướng vào năm 2020 với sự hỗ trợ của ACCA đã đóng góp thành công trong việc phân tích thực trạng và các thách thức của doanh nghiệp khi áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).
MỤC TIÊU CHỨNG CHỈ CertIFR – CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ IFRS CẬP NHẬT NHẤT
1. Giúp học viên hiểu được hệ thống Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS được sử dụng trên khắp thế giới như thế nào
2. Giải thích hoạt động của Hội đồng Chuẩn mực kế toán quốc tế IASB – the Board
3. Nghiên cứu các yêu cầu cơ bản của Chuẩn mực IFRS dựa trên tiêu chuẩn cơ sở chuẩn mực, vì lợi ích của người lập BCTC, kiểm toán viên và người sử dụng BCTC
4. Cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng Chuẩn mực IFRS trong thực tế
11 LÝ DO NÊN BẮT ĐẦU KHÓA HỌC CERT IFR CÙNG DAOTAOACCA.VN
– Học viên được trang bị kiến thức nền tảng tổng quan toàn bộ hệ thống Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế cập nhật hiện hành phục vụ cho nền tảng kiến thức quan trọng của người làm nghề kế toán: Xem thêm: https://daotaoacca.vn/blog/noi-dung-certifr/
– Giảng viên kinh nghiệm và uy tín: Bà Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1973, là Hội viên kỳ cựu Hội Kế toán Viên Công chứng quốc tế ACCA – The Association of Chartered Certified Accountant, Kế toán trưởng kỳ cựu kinh nghiệm hiện tại là Kế toán trưởng Công ty đầu tư vốn nước ngoài tại Việt Nam (IBM Việt Nam), giảng viên ACCA tâm huyết và có trách nhiệm. Vui lòng xem thêm ý kiến học viên tại đây: https://daotaoacca.vn/blog/cam-nhan-hoc-vien-lop-cert-ifr-cmktqt/ và https://daotaoacca.vn/blog/y-kien-hoc-vien/
– Được tham gia vào hệ thống học online hiện đại bảo mật của Mỹ, khóa học bao gồm 15 module, mỗi module bao gồm từ 3-5 section, dự tính khoảng 40 – 50 giờ giảng
– Hệ thống Quick quiz, test sau mỗi phần học giúp học viên tổng hợp, đánh giá kiến thức đã được học để hiểu kỹ và sâu.
– Dịch vụ chăm sóc học viên hoàn hảo, group hỗ trợ học tập, phản hồi trong vòng 24h làm việc
– Khóa học mở full trong 03 tháng tài khoản VIP 24/7
– Được quyền bảo lưu theo nội quy lớp học
– Học viên được hỗ trợ trả lời Q&A trong nhóm kín Facebook học tập
– Học viên được hỗ trợ các vấn đề Admin tại nhóm Zalo lớp học
– Học viên có thể bắt đầu học theo chương trình ngay khi khởi tạo tài khoản online bảo mật để hỗ trợ tốt nhất việc lĩnh hội kiến thức mới này. Giảng viên giảng bài bằng tiếng Việt để học viên tiếp thu tốt nhất trên tài liệu tiếng Anh chuẩn syllabus ACCA toàn cầu
– Được cấp hóa đơn tài chính theo luật định để có thể xin hỗ trợ tài chính từ công ty.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO THEO CHUẨN SYLLABUS ACCA TOÀN CẦU
CONTENTS OF COURSE PROGRAM
MODULE 1: ACCOUNTING STANDARDS BOARD
– The origins of the International Accounting Standards Board (IASBⓇ, ‘the Board’)
– The structure of the IFRS Foundation
– International Accounting Standards (IAS® Standards) and International Financial Reporting Standards (IFRS Standards) that are currently in issue
– The purpose of financial statements – The Conceptual Framework for Financial Reporting
MODULE 2: THE STATUS AND USE OF IFRS STANDARDS AROUND THE WORLD
– A brief summary of the adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS® Standards) in different jurisdictions
– The growth of the International Accounting Standards Board (IASB®, ‘the Board’) and IFRS Standards
– IFRS Standards and small and medium-sized entities.
MODULE 3: REVENUE, REPRESENTATION AND CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES, ESTIMATES & ERRORS
– IAS 1 – Presentation of financial statements
– IFRS 15 – Revenue from contracts with customers
– IAS 8 – Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
MODULE 4: ACCOUNTING FOR NON-CURRENT ASSETS
– IAS16 – Property, plant and equipment
– IAS 40 – Investment property
– IAS 23 – Borrowing cost
– IFRS 5 – Non-current assets held for sale and discontinued operations
MODULE 5: ACCOUNTING FOR ASSETS, IMPAIRMENT AND GRANTS
– IAS 38 – Intangible assets
– IAS 36 – Impairment of assets
– IAS 20 – Accounting for Government grants and disclosure of Government assistance
– IAS 2 – Inventory
MODULE 6: ACCOUNTING FOR LEASE AND SPECIALIZED ASSETS
– IFRS 16 – Leases
– IAS 41 – Agriculture
– IFRS 6 – Exploration and evaluation of mineral resources
MODULE 7: ACCOUNTING FOR FINANCIAL INSTRUMENTS
– IAS 32 – Financial instruments: presentation
– IFRS 9 – Financial instruments: recognition & measurement
– IFRS 7 – Financial instruments: disclosure
– IFRS 4 and IFRS 17 – Insurance contracts
MODULE 8: ACCOUNTING FOR LIABILITIES
– IAS 37 – Provisions, contingent liabilities and contingent assets
– IAS 19 – Employee benefits
– IAS 12 – Income taxes
– IFRS 2 – Share-based payment
MODULE 9: GROUP ACCOUNTING -PART 1
– IFRS 10 – Looks at the preparation of consolidated financial statements
– IAS 27 (revised 2011) – Considers accounting for investments in separate entity financial statements
– IFRS 3 – Looks at the treatment of goodwill in the context of business combinations
MODULE 10:GROUP ACCOUNTING -PART 2
– IAS 28 (revised 2011) – Deals with accounting for both associates and joint ventures
– IFRS 11 – Defines joint arrangements (including joint ventures)
– IFRS12 – Covers disclosure of interest in other entities
– IAS 21 and IAS 29 – Deal with issues related to foreign currency and what to do when subsidiaries operate in hyperinflationary environments.
MODULE 11: DISCLOSURE AND OTHER STANDARDS
– IAS 7 – Statement of cash flows
– IFRS 8 – Operating segments
– IAS 24 – Related party disclosures
– IAS 33 – Earnings per share
– IAS 34 – Interim financial reporting
– IAS 10 – Events after the reporting period
– IFRS 1 – First-time adoption of international reporting standards
MODULE 12: PRINCIPAL DIFFERENCES BETWEEN IFRS STANDARDS & UK GAAP / US GAAP
– Principal differences between IFRS Standards and UK GAAP
– Principal differences between IFRS Standards and US GAAP.
MODULE 13: CURRENT ISSUES IN IFRS STANDARDS
– Convergence of IFRS® Standards with US GAAP
– Convergence of IFRS Standards with UK GAAP
– The work plan of the International Accounting Standards Board (IASB®, ‘the Board’).
MODULE 14: Guidance of examination
MODULE 15: Revision

ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE
Đăng ký khóa học tại: https://www.auditcarevietnam.vn/course/ms50-certifr

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

?Cảm nhận học viên vui lòng xem tại đây: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.573935422979629&type=3

 

—————————————————–

?Trung tâm Đào tạo ACV – Thuy Nguyen ACCA & Cộng Sự

?Đối tác đào tạo được ACCA global phê duyệt

☎️Hotline: 0243 991 1726

?Mobile: 098 359 8586 (Mrs Thủy)

? Email: info@auditcarevietnam.edu.vn

?Website: https://auditcarevietnam.vn

➡️Youtube: Thuy Nguyen ACCA

➡️Fanpage: Hội Những Người Yêu Nghề Kế Toán

#thuyacca #ifrs #daotaoacca #hocketoan #acca #hocthueonline #auditcarevietnam #acv

Nội dung khóa học CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ CertIFR